RVC

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de organisatie Directe Zorg Nijmegen (DZN) als geheel en heeft de verantwoordelijk voor de toetsing van de lange termijn doelstellingen op verschillende onderdelen.

RvC
Hoe doen ze dat?

Naast het beoordelen van het algemene functioneren van de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor het nastreven van de maatschappelijke doelstelling van DZN; DZN heeft als doelstelling om kwetsbare jongvolwassenen ondersteuning en zorg op maat te bieden.

Dit doen ze middels periodieke overlegvormen. Enerzijds met bestuur, maar ook binnen de organisatie. Denk hierbij aan cliëntenraad, teamoverleg en personeelsvergaderingen. Indien gevraagd stelt de RvC zich ook beschikbaar voor advies richting het bestuur. Deze adviesrol stelt de RvC beschikbaar vanuit haar kennis van netwerken over kwetsbare jongvolwassenen en opdrachtgevers .

Hierin houden de leden van de RVC elkaar scherp op het snijvlak van advies en toetsing. Los van hun rol richting het bestuur houden zij elkaar scherp op hun eigen functioneren door continu te reflecteren op hun eigen handelen tijdens voorbesprekingen van de bestuursvergadering. In dynamiek met het bestuur sturen zij op continue transparantie en een cultuur waarin openheid, kritische vragen stellen en van elkaar leren centraal staat. De uitgangspunten van de Governance Code staan centraal in het handelen.


Wat willen ze daarmee bereiken?

De RVC houdt de organisatie scherp op haar maatschappelijke doelstellingen. Hierin ziet de RVC toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid zoals begroting en meerjarenbeleidsplannen strookt met de maatschappelijke doelstellingen. De RVC zoekt met het bestuur steeds naar evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid nemen en ruimte creëren voor kritische vragen. Door scholing en reflectie blijft de RVC zichzelf ontwikkelen. Dit verwacht de RVC ook van het bestuur.

RvC
Visie

Ieder mens heeft recht op een betekenisvol leven. DZN is te herkennen aan een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding. Vanuit ons gedachtegoed proberen altijd naar het geheel te kijken (holistisch) en niet alleen de som der delen. Gelijkheid, vertrouwen, kwetsbaarheid en cultuur spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit deze ideeën zet DZN zich in voor een samenleving waarin iedereen een eigen plek verdient. Een plek waarin hij of zij wordt gezien en gehoord. Een plek waar iedereen er toe doet en
er aandacht is voor de mens. Een liefdevolle plek, een plek die voelt als thuis.

RvC
Missie

Onze aandacht richten wij op (jong)volwassenen die vastlopen in het leven. Onze energie steken we in het vormen van een perspectief met een verbeterde kwaliteit van leven. Een perspectief dat zich laat karakteriseren door de harmonie tussen autonomie, zingeving,
sociale cohesie en een zinvol bestaan. Dit doen we door oprecht en bezielend contact te maken en door ruimte voor empowerment te creëren.

Wil je meer lezen over de Raad van Commissarissen?
Download  hier de visie op toezicht.

contact
Contactpersonen RvC

Henk van den Broek

Voorzitter RVC

Onafhankelijk klachtenfunctionaris – ZZG zorggroep

Derde levensfase – Goedgrei

Lid Raad van toezicht – DNA Arnhem Nijmegen

Voorzitter Stichting Groene Grasvelden in Wijchen

Luuk Samson

RVC lid
Zorginhoudelijk

Zorgmanager bij Deur8

Peter Hendriks

RVC lid
Financieel

Zelfstandige ondernemer Rots Finance: Interim, Management, Bedrijfsvoering, Control, Advies, Zorg, Onderwijs

Heb je een vraag voor de RvC?


Mail RvC