Raad van commissarissen

De RVC houdt toezicht op de organisatie Directe Zorg Nijmegen, (DZN) als geheel en is verantwoordelijk voor de toetsing van het toezicht op verschillende onderdelen.

Hoe doen ze dat?

Binnen DZN wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Governance Code. De taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn vastgesteld in de statuten van de organisatie. De RVC en de individuele leden willen de kwaliteit van het bestuur beoordelen op basis van een toetsing van het beleid en de besluiten van het bestuur tegen de achtergrond van het verwachtingspatroon van de belanghouders van de organisatie., waaronder de cliënten, de opdrachtgevers en andere betrokken organisaties en partners.

Visie

Bij het toezicht volgt de RVC de kernwaarden, de missie en de visie van DZN zoals vastgesteld in het beleid van de organisatie. Daarbij past de RVC een aantal principes toe die in het verlengde liggen van de kernwaarde van DZN en die afkomstig zijn uit de Governance Code zorg voor kleine organisaties.

PRINCIPE 1

Goede zorg

In de Governance Code staan de behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt centraal. De zorgorganisatie biedt zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijds kwaliteit- en veiligheidseisen. Het is onze taak om hierin het toezicht aandacht aan te geven.

PRINCIPE 2

Waarden en normen

In de Governance Code gaat het over het benoemen en hanteren van waarden en normen. Het realiseren van een open aanspreekcultuur, het bevorderen van leren (en bespreken van dilemma’s en fouten), het organiseren van inspraak, samenspraak en tegenspraak.

Contactpersonen RVC

Igor van der Vlist

Voorzitter RVC
rvc@dzn-nijmegen.nl
Hoofdfunctie: Beleidsmedewerker bij Sterker sociaal werk

Luuk Samson

RVC lid
Zorginhoudelijk
rvc@dzn-nijmegen.nl
Hoofdfunctie: Consulent Voortijdig Schoolverlaters bij Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Peter Hendriks

RVC lid
Financieel
rvc@dzn-nijmegen.nl
Hoofdfunctie: Controller bij ZorgPlus