Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op de organisatie Directe Zorg Nijmegen (DZN) als geheel en zijn verantwoordelijk voor de toetsing van de lange termijn doelstellingen op verschillende onderdelen.

Wat willen ze daarmee bereiken?

De RVC houdt de organisatie scherp op haar maatschappelijke doelstellingen. Hierin ziet de RVC toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid zoals begroting en meerjarenbeleidsplannen strookt met de maatschappelijke doelstellingen. De RVC zoekt met het bestuur steeds naar evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid nemen en ruimte creëren voor kritische vragen. Door scholing en reflectie blijft de RVC zichzelf ontwikkelen. Dit verwacht de RVC ook van het bestuur.

RvC
Visie

Ieder mens heeft recht op een betekenisvol leven. DZN is te herkennen aan een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding. Vanuit ons gedachtegoed proberen altijd naar het geheel te kijken (holistisch) en niet alleen de som der delen. Gelijkheid, vertrouwen, kwetsbaarheid en cultuur spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit deze ideeën zet DZN zich in voor een samenleving waarin iedereen een eigen plek verdient. Een plek waarin hij of zij wordt gezien en gehoord. Een plek waar iedereen er toe doet en
er aandacht is voor de mens. Een liefdevolle plek, een plek die voelt als thuis.

RvC
Missie

Onze aandacht richten wij op (jong)volwassenen die vastlopen in het leven. Onze energie steken we in het vormen van een perspectief met een verbeterde kwaliteit van leven. Een perspectief dat zich laat karakteriseren door de harmonie tussen autonomie, zingeving,
sociale cohesie en een zinvol bestaan. Dit doen we door oprecht en bezielend contact te maken en door ruimte voor empowerment te creëren.

contact
Contactpersonen RvC

Henk van den Broek

Voorzitter RVC  

Onafhankelijk klachtenfunctionaris – ZZG zorggroep
Derde levensfase – Goedgrei
Lid Raad van toezicht – DNA Arnhem Nijmegen

Luuk Samson

RVC lid Zorginhoudelijk

Jeugdbeschermer bij jeugdbescherming Gelderland

Peter Hendriks

RVC lid Financieel

Zelfstandige ondernemer Rots Finance: Interim, Management, Bedrijfsvoering, Control, Advies, Zorg, Onderwijs

Heb je een vraag voor de RvC?