Zorg van DZN

DZN biedt zorg op maat, aan jongvolwassenen met een beperking. De focus ligt hierbij op subculturen die volgens verschillende onderzoeken een grote rol hebben bij de vorming van menselijk gedrag. Met name  jongvolwassenen zijn actief vormgever van hun eigen manier van leven onder invloed van de politiek, de economie en (sociale)media. 

Begeleiding

Deze samengestelde culturen vragen om cultuursensitieve begeleiding. Hierbij zijn de begeleiders gegrond in hun eigen cultuur én beschikken ze over de vaardigheden om effectief contact te maken en te ondersteunen in het creëren van een thuisgevoel. De begeleiding is gericht op het bieden van stabiliteit en het kijken naar mogelijkheden zodat er gewerkt kan worden aan de toekomst. Op ieder moment van de dag, zeven dagen in de week kan er een beroep worden gedaan op de begeleiding.

Persoonlijke leefomgeving

Alle bewoners binnen DZN hebben hun eigen persoonlijke leefomgeving. Zo bieden wij studio’s en appartementen in verschillende maten met elk een eigen keuken, douche en WC. In de appartementen is de slaapkamer gescheiden van de keuken. Bewoners die stappen zetten naar meer zelfstandigheid kunnen uiteindelijk in aanmerking komen voor een eigen woning waarbij we de ondersteuning thuis aanbieden.

Zorglocaties

Wij geloven dat het leven continu in beweging is en niet altijd loopt zoals je wilt. Hier spelen wij op in, met verschillende locaties die ingericht zijn om bewoners te helpen op verschillende momenten in het leven.

NEXT

Zorglocatie voor 17-20 bewoners

CONNECT

Zorglocatie voor 40 bewoners
Thuiszorg
Ondersteuning bij jou thuis

Als je al een woning hebt. kan DZN de begeleiding ook bij je thuis aanbieden in de vorm van een volledig pakket (vpt) of een modulair pakket (mpt). De begeleider komt dan langs op afspraak. Samen wordt er gekeken naar welke hulp nodig is.

Doelgroep
Zorg voor jou

DZN hanteert een specifieke beschrijving van de doelgroep. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan. De gedachte hierbij is om passende zorg te bieden. DZN richt zich specifiek op jongvolwassenen die behoefte hebben aan cultuursensitief maatwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste ondersteuning onze bewoners op termijn meer zelfstandigheid aan kunnen. Daarnaast geloven wij dat de kleinschaligheid, flexibiliteit en laagdrempeligheid van DZN het accepteren van zorg en ondersteuning eenvoudiger maakt.

Benieuwd of de zorg van DZN iets voor jou is?
Inclusiecriteria
Wie komt er in aanmerking?

Wij bieden zorg aan mensen met de volgende indicaties:

  • 3,4,5,6-VG
  • 1,2,3-LVG
  • 4-LG
  • GGZ wonen 1,2,3 (Wmo of Wlz)

Als er geen sprake is van een indicatie kunnen wij helpen bij een eventuele aanvraag.

Personen die voldoen aan een van de volgende criteria kunnen helaas niet bij DZN terecht voor zorg: 

  • minderjarig (<18 jaar);
  • actief harddrugsgebruik;
  • psychische problematiek;
  • zorgdrager van een kind of in verwachting van een kind;
  • cliënten met een Rechtelijke Machtiging (RM) of in bewaarstelling (IBS);
  • cliënten die verpleegkundige zorg (verpleging) zoals aangegeven in de WLZ nodig hebben.
Goed om te weten

Binnen Directe Zorg Nijmegen bieden wij zorg op maat. Wij zullen alle aanmeldingen dan ook serieus beoordelen. We kijken daarbij over grenzen en buiten de gebaande paden. Gezien de aanwezige expertise binnen onze organisatie, hebben we echter wel een aantal exclusiecriteria. Zo kunnen wij mensen die drugsverslaafd zijn of overmatig middelen gebruiken niet goed ondersteunen. Ook is onze organisatie niet ingericht op fysieke agressie, ernstige psychiatrische ontregeling (bijvoorbeeld psychose, persoonlijkheidsproblematiek) en suïcidaliteit. Hetzelfde geldt voor delinquent gedrag en voorliggend zeer ernstige traumaproblematiek. Ook cliënten met eetstoornissen en seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen wij niet begeleiden. Tot slot zijn wij niet ingericht op minderjarigen (dus ook geen inwonende minderjarige kinderen) en mensen met een IQ < 55.