Begeleid wonen

Persoonlijke leefomgeving

DZN biedt hulp aan jongvolwassenen die behoefte hebben aan transculturele zorg op maat. Hierbij kan gedacht worden aan begeleiding, persoonlijke verzorging en/of behandeling in een veilige woonomgeving. Door geboden ondersteuning wordt er gezorgd voor stabiliteit en wat nodig is voor de bewoners om te kunnen werken aan hun toekomst. Op ieder moment van de dag, zeven dagen in de week kan er een beroep worden gedaan op de begeleiding, omdat we werken met verschillende diensten. Door te kijken naar de mogelijkheden wordt er gewerkt aan dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.

Locatie NEXT

De locatie Next kenmerkt zich door de portiekflats waarin de cliënten van DZN wonen. Dat betekend dat er per 6 woningen een gezamenlijke ingang is maar dat iedereen wel een eigen ingang heeft naar zijn/haar appartement. Dat vraagt om een grote zelfstandigheid van de bewoner. De locatie is dan ook gericht op die cliënten die onder cultuur sensitieve begeleiding een stap richting zelfstandigheid wil maken.

Ambulante begeleiding

Ondersteuning bij u thuis

Naast het wooninitiatief biedt DZN ook zorg op afstand aan in de vorm van ambulante begeleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand bij zijn/haar ouders, zelfstandig of elders woont, maar daar nog hulp/begeleiding bij nodig heeft. In dat geval komt er op afspraak een begeleider langs, waarmee samen wordt gekeken naar de hulpbehoefte en kunnen we begeleiding bieden om die doelen te bereiken.

Bel ons
+31 643819785
Mail ons
info@directezorgnijmegen.nl
Kom langs
Kerkenbos Nijmegen
Doelgroep

Zorg voor jou

DZN hanteert een specifieke beschrijving van de doelgroep. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan. De gedachte hierbij is om passende zorg te bieden. DZN richt zich specifiek op jongvolwassenen die om allerlei (culturele) redenen niet goed ‘passen’ in het bestaande aanbod van ‘reguliere’ zorgaanbieders.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze doelgroep met de juiste ondersteuning meer zelfstandigheid kan bereiken. De kleinschaligheid, flexibiliteit en laagdrempeligheid van DZN maken het accepteren van zorg en ondersteuning eenvoudiger voor de jongeren én hun ouders.

Inclusiecriteria

  • Verstandelijk Beperkt.
  • Noodzaak voor 24 uurs zorg.
  • Noodzaak voor wonen met (intensieve) begeleiding, verzorging en eventueel gedragsregulering.
  • Noodzaak voor wonen met (zeer) intensieve behandeling en begeleiding in een kleine groep.
  • Ze zijn onvoldoende of niet (meer) in beeld bij onderwijs en zorginstellingen; jongeren en ouders aarzelen mee te werken aan het stellen van indicaties en het stellen van hulpvragen.
  • Passend qua ziektebeeld, levensstijl en gedrag in de bestaande groep c.q. locatie waar de plaats/aanleunwoning/zorgappartement beschikbaar is.
Benieuwd of de zorg van DZN iets voor jou is? Neem contact op

Personen die voldoen aan een van de volgende criteria kunnen helaas niet bij DZN terecht voor zorg: minderjarig (<18 jaar); actief harddrugsgebruik; psychische problematiek; zorgdrager van een kind of in verwachting van een kind; cliënten met een Rechtelijke Machtiging (RM) of in bewaarstelling (IBS); cliënten die verpleegkundige zorg (verpleging) zoals aangegeven in de WLZ nodig hebben.