Begeleid wonen

Persoonlijke leefomgeving

DZN biedt transculturele zorg op maat, aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Hierbij kan gedacht worden aan begeleiding, persoonlijke verzorging en/of behandeling in een veilige woonomgeving waarbij er rekening wordt gehouden met de culturele verschillen tussen mensen. De begeleiding is gericht op het bieden van stabiliteit en het kijken naar mogelijkheden zodat de jongvolwassenen effectief kunnen werken aan hun toekomst. Op ieder moment van de dag, zeven dagen in de week kan er een beroep worden gedaan op de begeleiding.

Locatie NEXT

Kenmerkend aan de locatie Next zijn de portiekflats. Een portiekflat heeft per 6 woningen een gezamenlijke ingang, daarnaast heeft iedereen een eigen ingang naar zijn/haar appartement. Dat vraagt om een grote mate zelfstandigheid van de bewoner. De locatie heeft dan ook als doelstelling de bewoners onder begeleiding een stap richting meer zelfstandigheid te laten maken.

Ambulante begeleiding

Ondersteuning bij jou thuis

DZN levert ook ambulante zorg. Bijvoorbeeld als iemand al ergens woont maar wel ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bij ambulante zorgverlening komt de begeleider langs op afspraak. Samen wordt er gekeken naar welke hulp er nodig is.

Bel ons
+31 850841570
Mail ons
info@directezorgnijmegen.nl
Kom langs
Kerkenbos Nijmegen
Doelgroep

Zorg voor jou

DZN hanteert een specifieke beschrijving van de doelgroep. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan. De gedachte hierbij is om passende zorg te bieden. DZN richt zich specifiek op jongvolwassenen die om allerlei (culturele) redenen niet goed ‘passen’ in het bestaande aanbod van ‘reguliere’ zorgaanbieders.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze doelgroep met de juiste ondersteuning meer zelfstandigheid kan bereiken. De kleinschaligheid, flexibiliteit en laagdrempeligheid van DZN maken het accepteren van zorg en ondersteuning eenvoudiger voor de jongeren én hun ouders.

Inclusiecriteria

  • Verstandelijk Beperkt.
  • Noodzaak voor 24 uurs zorg.
  • Noodzaak voor wonen met (intensieve) begeleiding, verzorging en eventueel gedragsregulering.
  • Noodzaak voor wonen met (zeer) intensieve behandeling en begeleiding in een kleine groep.
  • Passend qua levensstijl en gedrag bij de bestaande groep en locatie waar de woning beschikbaar is.
  • NAH zonder verpleging
Benieuwd of de zorg van DZN iets voor jou is? Neem contact op

Personen die voldoen aan een van de volgende criteria kunnen helaas niet bij DZN terecht voor zorg: minderjarig (<18 jaar); actief harddrugsgebruik; psychische problematiek; zorgdrager van een kind of in verwachting van een kind; cliënten met een Rechtelijke Machtiging (RM) of in bewaarstelling (IBS); cliënten die verpleegkundige zorg (verpleging) zoals aangegeven in de WLZ nodig hebben.