Werkwijze

Onze werkwijze typeert zich door onze focus op een betekenisvol leven. De combinatie tussen cultuursensitieve zorg en boks-bant methodiek volgens Martin Appelo helpt ons om vanuit een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding samen te werken met onze bewoners. Vanuit deze ideeën zet DZN zich in voor een samenleving waarin iedereen een eigen plek verdient. Een plek waarin iedereen wordt gezien en gehoord. Een plek waar iedereen er toe doet en er aandacht is voor de mens. Een liefdevolle plek, een plek die voelt als thuis.

Cultuursensitief
Cultuursensitieve zorg

Onderzoeksresultaten laten zien dat er een sterke samenhang is tussen jongvolwassenen en hun omgeving. Kenmerkend aan leden van deze groep is dat ze ook expliciet en actief vormgever zijn van hun eigen cultuur. Opvallend is dat de samengestelde cultuur wordt gevormd uit verschillende culturele elementen, verschillende contexten en dus niet gekoppeld is aan één specifieke etnische achtergrond. Om de zorg óók voor die groep toegankelijk en effectief te maken is cultuursensitieve zorg noodzakelijk.

Daar waar mensen van verschillende culturen met elkaar in contact komen brengt dat soms interculturele uitdagingen met zich mee. Interculturele uitdagingen kenmerken zich door hun praktische aard en voornamelijk verschillende verwachtingen. Dat uit zich vaak in misverstanden, verwarringen en/of ergernissen. Onbegrip op basis van culturele verschillen kan leiden tot negatieve interacties. Cultuursensitief werken vormt hierom een belangrijk aspect binnen onze dienstverlening. Gegrond in je eigen cultuur maar met de vaardigheden om contact te maken en effectief te werken met uiteenlopende mensen, leefstijlen, culturen, achtergronden en voorkeuren.

Boks-bant methodiek

DZN maakt gebruik van de boks-bant methodiek van Martin Appelo. De methodiek gaat uit van de gezonde kant en richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van een goede relatie op betrekkingsniveau. Het voordeel hiervan is dat er veel ruimte is voor eigen regie. Dit sluit goed aan op de cultuursensitieve benadering die DZN gebruikt.

Gezondheid

Gezond gedrag zal toenemen als het meer aandacht krijgt. De nadruk binnen DZN ligt op het “gewoon doen”. De begeleiding richt zich hierbij op het versterken en bekrachtigen van de kwaliteiten. Daardoor ontstaan er meer mogelijkheden om te belonen met positieve aandacht en waardering.

Respect

De begeleiding neemt de bewoners bij DZN serieus door ruimte te geven voor het acceptatieproces. Hierbij stemmen de begeleiders hun gedrag af op de belevingswereld van de bewoners. De belangrijkste punten bij dit proces zijn gelijkwaardigheid en ruimte voor acceptatie.

Autonomie

De doelstelling is altijd zoveel mogelijk zelfstandigheid voor de bewoners. DZN werkt hieraan door eigen regie centraal te stellen en ruimte te geven voor met maken van fouten.

Grenzen & onbegrepen gedrag

De bewoners bij DZN hebben het niet helemaal voor het zeggen. De begeleiders laten in de praktijk zien hoe het hebben van eigen regie eruit ziet. Ze laten zien en leren de bewoners voor hun eigen mening uit te komen en hoe ze met stressvolle situaties om kunnen gaan.

Professionele houding

De basis (cultuursensitieve) uitgangshouding van iedere medewerker binnen DZN bestaat uit een gelijke bereidheid om een relatie aan te gaan en effectief te werken met uiteenlopende bewoners. Van belang hierbij is het zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Dagbesteding
Een zinvol leven

Bij DZN streven we ernaar dat alle bewoners een zinvolle vorm van dagbesteding hebben. Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling om een daginvulling te hebben. Het is prettig om maatschappelijk betrokken te zijn; het is goed voor sociale contacten en geeft zingeving aan het leven. Eventueel kunnen we ook helpen bij het vinden van een geschikte dagbestedingsplek. Dan gaan we samen aan de slag om te kijken wat iemand leuk vindt om te doen.

Behandeling
Samen aan je doelen werken

Voor de bewoners die behandeling willen en nodig hebben werken wij samen met diverse partners in de regio die verschillende vormen van behandeling aanbieden. Bij DZN zijn ook gedragswetenschappers werkzaam. Deze bespreken samen met de bewoners en de persoonlijk begeleiders welke vorm van behandeling het meest geschikt is. Daarnaast helpt de gedragswetenschapper ook bij het opstellen van de zorgplannen, de doelen en de evaluaties.

Digitaal cliëntdossier
Alle informatie op één plek

DZN werkt met een digitaal cliëntdossier. Alle cliëntinformatie die belangrijk is voor de zorg wordt hierin opgeslagen. Tijdens begeleidingsmomenten wordt er samen met de bewoner gerapporteerd. Ons digitale cliënt dossier voldoet aan alle wettelijke privacy eisen. De bewoners van DZN hebben zelf ook toegang tot hun eigen dossier. Zo kan je altijd terug lezen wat er is gerapporteerd en waar op dit moment de focus ligt.

Veilig online zorgdossier

Gegevens die in MEXTRA worden bewaard zijn veelal privacy gevoelig. Mextra voldoet aan de eisen die hieraan gesteld zijn volgens de wettelijke kaders. Omdat te kunnen waarborgen werken ze volgens het ‘Privacy by design‘ principe, zijn ze AVG/GDPR compliant en voldoen ze aan NEN7510 & ISO27002.

Toegang tot dossier

De jongvolwassenen die zorg ontvangen van DZN hebben zelf ook toegang tot hun eigen dossier. Zo kunnen ze altijd terug lezen wat er is gerapporteerd en waar ze op dit moment aan werken. Voor veel bewoners levert dat een vorm van ‘eigen regie’ op waar ze heel tevreden mee zijn.