Over DZN

DZN is een organisatie die zich inzet voor mensen met uiteenlopende zorg- en ondersteuningsvragen en die om allerlei redenen niet goed ‘passen’ in het aanbod van ‘reguliere’ (grotere) zorgaanbieders.

Over DZN

Doelstelling

DZN heeft als doelstelling om kwetsbare jongeren ondersteuning en zorg op maat te bieden, waardoor deze jongvolwassenen kunnen werken aan meer zelfstandigheid, keuzevrijheid en vaardigheden op de leefgebieden zelfstandig wonen, werken, opleiding en het maken van de juiste keuzes voor een stabiele toekomst.

Onze missie

“Eerlijke, toegankelijke en,- vraaggestuurde zorg.”

Onze visie

“Het bieden van concrete maatwerkoplossingen door oprecht contact middels een cultuur sensitieve benadering.”

Cultuursensitief

Transculturele zorg

Er zijn onderzoeksresultaten die laten zien dat er een sterke samenhang is tussen jongvolwassenen en hun omgeving en dat deze groep heel expliciet en actief vormgever is van hun eigen cultuur onder invloed van de politiek, de economie en de media. Beter bekend als de straatcultuur. Deze samengestelde cultuur wordt gevormd uit verschillende culturele elementen, verschillende contexten, en is niet gekoppeld aan één bepaalde etnische achtergrond.

Cultuur sensitieve zorg is nodig om de zorg toegankelijk en effectief te maken. Daar waar mensen van verschillende culturen met elkaar in contact komen brengt dat soms interculturele uitdagingen met zich mee.

Interculturele uitdagingen kenmerken zich door hun praktische aard en met name de verschillen in verwachtingen die zich kunnen uiten in misverstanden, verwarringen en/of ergernissen. Onbegrip op basis van culturele verschillen kan leiden tot negatieve interacties. Cultuursensitief werken vormt hierom een belangrijk aspect binnen de hulpverlening. Gegrond in je eigen cultuur maar met de vaardigheden om contact te maken en effectief te werken in een multiculturele omgeving wordt getypeerd als transcultureel.

Methode

Boks-bant methodiek

DZN maakt gebruik van de boks-bant methodiek. De methodiek gaat uit van de gezonde kant en richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van een goede relatie op betrekkingsniveau. Het voordeel hiervan is dat er veel ruimte is voor eigen regie. Dit sluit goed aan op de transculturele benadering die DZN gebruikt.

Gezondheid

Gezond gedrag zal toenemen als het meer aandacht krijgt. De nadruk binnen DZN ligt op het “gewoon doen”. De begeleiding richt zich hierbij op het versterken en bekrachtigen van de kwaliteiten. Daardoor ontstaan er meer mogelijkheden om te belonen met positieve aandacht en waardering.

Respect

De begeleiding neemt de bewoners bij DZN serieus door ruimte te geven voor het acceptatieproces. Hierbij stemmen de begeleiders hun gedrag af op de belevingswereld van de bewoners. De belangrijkste punten bij dit proces zijn gelijkwaardigheid en ruimte voor acceptatie.

Autonomie

De doelstelling is altijd zoveel mogelijk zelfstandigheid voor de bewoners. DZN werkt hieraan door eigen regie centraal te stellen en ruimte te geven voor met maken van fouten.

Grenzen & onbegrepen gedrag

De bewoners bij DZN hebben het niet helemaal voor het zeggen. De begeleiders laten in de praktijk zien hoe het hebben van eigen regie eruit ziet. Ze laten zien en leren de bewoners voor hun eigen mening uit te komen en hoe ze met stressvolle situaties om kunnen gaan.

Professionele houding

De basis (transculturele) uitgangshouding van iedere medewerker binnen DZN bestaat uit een gelijke bereidheid om een relatie aan te gaan en effectief te werken in een multiculturele omgeving. Van belang hierbij is het zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Behandeling

Samen aan je doelen werken

De jongeren die bij ons behandeling nodig hebben worden bij de praktijk van Pluryn aangemeld. Na een intake worden de jongeren vaak behandeld door een psycholoog of een gedragswetenschapper. Bij DZN is ook een gedragswetenschapper werkzaam. Deze bespreekt samen met de jongeren en de persoonlijk begeleider de zorgplannen, doelen en de evaluaties. Daarnaast geeft de gedragswetenschapper advies bij complexe problematiek en casuïstiek.

Bel ons
+31 643819785
Mail ons
info@directezorgnijmegen.nl
Kom langs
Kerkenbos Nijmegen
Dagbesteding

Een zinvol leven

Bij DZN streven we ernaar dat alle bewoners een dagbesteding hebben. Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling om een dag-invulling te hebben. Daarnaast is het fijn en zinvol om maatschappelijk betrokken te zijn; het is goed voor sociale contacten en geeft zingeving aan het leven. Eventueel kunnen we ook helpen bij het kiezen en vinden van een goede vorm van dagbesteding. Dan gaan we samen aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Digitaal cliëntdossier

Alle informatie op één plek

DZN werkt met een digitaal cliëntdossier. Hierin wordt alle informatie opgeslagen die belangrijk is voor de zorg, zoals het zorgplan, evaluaties en voortgang. Het dossier wordt daarnaast gebruikt voor rapportages. Tijdens een bezoek van een begeleider wordt er samen met de cliënt een verslag gemaakt van de bevindingen en worden er afspraken gemaakt. Dit wordt gerapporteerd in het cliëntdossier.

Veilig online zorgdossier

Gegevens die in MEXTRA worden bewaard zijn veelal privacy gevoelig. Mextra voldoet aan de eisen die hieraan gesteld zijn volgens de wettelijke kaders. Omdat te kunnen waarborgen werken ze volgens het ‘Privacy by design‘ principe, zijn ze AVG/GDPR compliant en voldoen ze aan NEN7510 & ISO27002.

Toegang tot dossier

De jongvolwassenen die zorg ontvangen van DZN hebben zelf ook toegang tot hun eigen dossier. Zo kunnen ze altijd terug lezen wat er is gerapporteerd en waar ze op dit moment aan werken. Voor veel cliënten levert dat een vorm van ‘eigen regie’ op waar ze heel tevreden mee zijn.

Heb je vragen over de privacy van het cliëntdossier? Neem contact op