Klachtenprocedure

Samen een oplossing vinden

Grieven of klachten kunnen over van alles gaan. Ontevredenheid kun je het beste eerst direct bespreken met de betrokken personen. Een open en direct gesprek kan veel duidelijkheid geven en kan op een snelle en prettige manier leiden tot een oplossing. Indien dat niet leidt tot de gewenste oplossing of je wilt of kunt niet in gesprek met de betrokken personen, dan kun je ook in gesprek met een vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris. Zo’n gesprek is niet verplicht. Je kunt ook direct een officiële klacht indienen. Voor de klachtafhandeling maakt DZN als onderaannemer gebruik van de klachtenregeling van Pluryn. Hieronder vind je informatie over de klachtenregeling.

Klachtenfunctionaris

Mocht het direct bespreken van je ontevredenheid of klacht niet lukken met de betrokken personen, dan kunt je terecht bij de klachtenfunctionaris en/of de vertrouwenspersoon voor cliënten. Deze zijn onafhankelijke en onpartijdige en zijn verantwoordelijk voor de bemiddeling en behandeling van je klacht. Je kunt bij de klachtenfunctionaris terecht voor vragen en advies over je rechten en klachtmogelijkheden. Samen met de klachtenfunctionaris kun je bepalen op welke wijze je klacht behandeld wordt.

De klachtfunctionaris streeft ernaar om samen met jou en met degene over wie de klacht gaat tot een gezamenlijke oplossing te komen. In de meeste gevallen helpt dat. Indien het niet lukt dan kan de klachtenfunctionaris je helpen bij het schrijven van een klachtenbrief. Die brief stuur je dan naar de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen.

De externe klachtencommisie

Lossen de vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris jouw klacht niet op of wil je je rechtstreeks tot de klachtencommissie wenden, dan kun je zelf een brief schrijven naar de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen. Dat is een onafhankelijke commissie, waarin mensen zitten die niet voor Pluryn of DZN werken. Deze klachtencommissie behandelt jouw klacht kosteloos.

Jouw klacht is bij de externe Klachtencommissie in goede handen. Zij behandelen deze zeer vertrouwelijk. De leden van de commissie mogen met jou en met medewerkers van DZN praten. De commissie komt met een uitspraak en een advies aan Pluryn en DZN. Jij hoort dan wat Pluryn en/of DZN met het advies doen. Alle betrokkenen bij de klacht krijgen daarover bericht.

Relevante contactgegevens

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Antwoordnummer 64,
6860 VB Oosterbeek (postzegel niet nodig)
Tel: 06 – 22 69 08 73
E: vpclienten@pluryn.nl

Klachtenfunctionaris

E: klachten@pluryn.nl

Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen (GKC)

Postbus 6
6860 AA Oosterbeek
T: 06 – 27 58 54 35
E: secretariaatklachtencommissie@pluryn.nl

Geschillencommissie gehandicaptenzorg

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T: 070 – 31 05 380