Klachtenprocedure

Klachten indienen

Iedere zorgaanbieder is verplicht bewoners de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. DZN heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen de zorgaanbieder en de cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon of een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie.

Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist niet doet. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie geeft.

Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg?

Neem dan de volgende stappen:

Stap 1

Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder of dien de klacht direct bij het bestuur in. Eventueel kunt u hierbij ook de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen.

Stap 2

Komt u er samen niet uit? Dan kan u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij u graag naar de klachtenregeling (PDF).

Relevante contactgegevens

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Deze informatie volgt nog.