Digitaal cliëntdossier

Alle informatie op één plek

DZN werkt met een digitaal cliëntdossier. Hierin wordt alle informatie opgeslagen die belangrijk is voor de zorg, zoals het zorgplan, evaluaties en voortgang. Het dossier wordt daarnaast gebruikt voor rapportages. Tijdens een bezoek van een begeleider wordt er samen met de cliënt een verslag gemaakt van de bevindingen en worden er afspraken gemaakt. Dit wordt gerapporteerd in het cliëntdossier.

Veilig online zorgdossier

Gegevens die in MEXTRA worden bewaard zijn veelal privacy gevoelig. Mextra voldoet aan de eisen die hieraan gesteld zijn volgens de wettelijke kaders. Omdat te kunnen waarborgen werken ze volgens het ‘Privacy by design‘ principe, zijn ze AVG/GDPR compliant en voldoen ze aan NEN7510 & ISO27002.

Toegang tot dossier

De jongvolwassenen die zorg ontvangen van DZN hebben zelf ook toegang tot hun eigen dossier. Zo kunnen ze altijd terug lezen wat er is gerapporteerd en waar ze op dit moment aan werken. Voor veel cliënten levert dat een vorm van ‘eigen regie’ op waar ze heel tevreden mee zijn.

Heb je vragen over de privacy van het clientdossier? Neem contact op