Cliëntenraad

Bewonersoverleg

Bewoners mogen hun mening geven over de keuzes die er gemaakt worden binnen de organisatie. Dat gebeurt tijdens het bewonersoverleg. In plaats van de bewoner mag ook een familielid aansluiten bij het overleg. Het bewonersoverleg vindt plaats op nummer 194. De data wordt gecommuniceerd via de nieuwsborden op de gang.

Er zijn ook overkoepelende cliëntraden die proberen de cliënten goed te informeren over hun activiteiten. Regelmatig vergaderen ze en ze geven eigen nieuwsbrieven uit. Leden van de raden en andere geïnteresseerden kunnen ook juridische vragen stellen aan Bureau Medezeggenschap. Daar werken er enkele cliënten die juridisch geschoold zijn. Bureau Medezeggenschap kun je bereiken door een mail te sturen naar medezeggenschapclienten@pluryn.nl.

Contactpersonen bij Pluryn

Silvia Wijnen

Ondersteuner Cliëntenraden
Dagbesteding

Laurian Alferink

Ondersteuner Cliëntenraden
Wonen