Cliëntenraad

Een cliëntenraad heeft als belangrijkste doel de bewoners binnen de organisatie te vertegenwoordigen. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Hierbij kan gedacht worden aan adviezen over reorganisaties, zorgverbeteringstrajecten, ontwikkeling van beleid, hygiëne en veiligheid. Om de cliëntenraad te ondersteunen is er een onafhankelijke externe ondersteuner van het LSR. Voor meer informatie over de cliëntenraad bij DZN kan je contact opnemen met de contactpersoon.

Contact met de cliëntenraad: clientenraad@dzn-nijmegen.nl